Wykonywaliśmy projekty i uruchomiliśmy systemy automatyki takich instalacji jak

Systemy sterowania, regulacji i wizualizacji pieców przemysłowych do cieplnej obróbki stali i podgrzewania wsadu

z wysuwnym trzonem,

przepychowych,

pokrocznych,

hartowniczych i do odpuszczania,

wgłębnych,

z atmosferą ochronną.

Systemy sterowania i wizualizacji hutniczych linii technologicznych

walcowni,

linii ciągłego wytrawiania blach,

zbijania zgorzeliny,

znakownice.

Systemów sterowania, regulacji i wizualizacji urządzeń energetycznych

bloków energetycznych,

obrotowych podgrzewaczy powietrza,

kotłów,

palników kotłowych.

Systemy sterowania i wizualizacji linii cięcia wzdłużnego i poprzecznego blach.
Systemy sterowania konfekcjonowania arkuszy blach stalowych i z metali kolorowych.
Systemy sterowania, regulacji i wizualizacji pieców przemysłowych do cieplnej obróbki metali kolorowych.
Systemy sterowania i wizualizacji instalacji ochrony środowiska

instalacji do regeneracji węgla aktywnego,

przepompownią przewałową,

zespołem filtrów workowych.

Systemy sterowania linii w przemyśle motoryzacyjnym

lakierni nadwozi,

lakierni kataforetycznej części,

linii do montażu poduszek powietrznych,

linii do montażu chłodnic samochodowych,

linii produkcji granulatu do opon samochodowych.

System termowentylacji hal produkcyjnych.
System sterowania urządzeń magazynowych

magazyn wysokiego składowania,

paletyzery,

owijarki.

Stanowiska kontroli

układ naważania topników,

testowanie ciśnieniowe rur,

ciągłego pomiaru grubości blachy zimnej metodą laserową,

pomiaru grubości ścianek bocznych butli ciśnieniowych

jakości dla walcowni rur.

System monitoringu wybuchów dla wanien cynkowniczych.